banerrd act 2

CÔNG TẮC THÔNG MINH

 
BẢNG CẢNH DC
RD-SC.M3 V2 (DC): 
560.000
Mua hàng
 • Nguồn cấp: Pin CR2450/3V-620mAh
 • Kích thước (DxRxC) (mm): 86x86x10
 • Số cảnh cài đặt: 6 cảnh
 • Khoảng cách kết nối: ≤50 m
 • Nhiệt độ làm việc: (-10÷40)ºC
 
BẢNG CẢNH DC
RD-SC.M4 (DC):
350.000
Mua hàng
 • Nguồn cấp: Pin 2xAAA (3VDC)
 • Kích thước (DxRxC) (mm): 137x52x26
 • Số cảnh cài đặt: 3 cảnh
 • Khoảng cách kết nối: (40-60) m
 • Nhiệt độ làm việc: (-10÷40)ºC
 • Mức cài đặt hẹn giờ: 3
 • Điều khiển đổi 3 màu ánh sáng và màu ánh sáng RGB.
 • Thay đổi cường độ ánh sáng.
 • Kích hoạt các cảnh sáng theo kịch bản.
 • Điều khiển cảnh trực tiếp không cần HC.
 • Có thể tự lưu và thay đổi cảnh.
 • Cài đặt hẹn giờ.
 
BẢNG CẢNH AC
RD-SC06.V:
Liên hệ
Mua hàng
 • Nguồn cấp: 150-250
 • Kích thước (DxRxC) (mm): 86x86x34
 • Số cảnh cài đặt:  12 cảnh
 • Khoảng cách kết nối: ≤50 m
 • Nhiệt độ làm việc: (-10÷40)ºC
 • Kết nối không dây Bluetooth Mesh.
 • Kích hoạt các phối cảnh ánh sáng theo cài đặt từ App.
 • Điều khiển từ xa thông qua Internet.
 • Điều khiển thiết bị thông qua mạng Local, không cần Internet.
 • Điều khiển theo nhóm, kịch bản và theo thời gian thực.
 • Hẹn giờ và cài đặt điều khiển liên thông.
 • Cá nhân hóa theo người dùng trên từng nút (Gán theo phòng, thay đổi tên, thay đổi màu sắc và độ sáng LED trên nút).
 • Phần mềm điều khiển tương thích với hệ điều hành Android và iOS.
 
BẢNG CẢNH AC
RD-SC06.CN: 
1.080.000
Mua hàng
 • Nguồn cấp: 150-250
 • Kích thước (DxRxC) (mm): 120x72x34
 • Số cảnh cài đặt:  12 cảnh
 • Khoảng cách kết nối: ≤50 m
 • Nhiệt độ làm việc: (-10÷40)ºC
 • Kết nối không dây Bluetooth Mesh.
 • Kích hoạt các phối cảnh ánh sáng theo cài đặt từ App.
 • Điều khiển từ xa thông qua Internet.
 • Điều khiển thiết bị thông qua mạng Local, không cần Internet.
 • Điều khiển theo nhóm, kịch bản và theo thời gian thực.
 • Hẹn giờ và cài đặt điều khiển liên thông.
 • Cá nhân hóa theo người dùng trên từng nút (Gán theo phòng, thay đổi tên, thay đổi màu sắc và độ sáng LED trên nút).
 • Phần mềm điều khiển tương thích với hệ điều hành Android và iOS.
CÔNG TẮC CẢM ỨNG CHỮ NHẬT:
 
CTCU.WF CN.01T: 700.000
CTCU.WF CN.02T: 720.000
CTCU.WF CN.03T: 740.000
CTCU.WF CN.04T: 760.000
Mua hàng
 • Công suất loại 1 nút (W): 3000
 • Công suất loại 2-4 (W): 300
 • Kích thước (DxRxC)(mm): 120x72x34
 • Mặt kính:   Cường lực chống xước
 • Màu sắc:    Đen/Trắng
 • Dải điện áp: 150-250 VAC
 • Số lần tắt bật:   100.000 lần
 • Công suất cao 3000W có thể sử dụng với các thiết bị điện công suất lớn như bình nóng lạnh.
 • Kết nối và điều khiển không dây WIFI.
 • Điều khiển từ xa thông qua Internet.
 • Điều khiển theo kịch bản (tùy biến theo người sử dụng) và theo thời gian thực.
 • Phần mềm điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và IOS.
 
CTCU.BLE CN.01T: 660.000
CTCU.BLE CN.02T: 700.000
CTCU.BLE CN.03T: 740.000
CTCU.BLE CN.04T: 780.000
Mua hàng
 • Công suất loại 1 nút (W): 3000
 • Công suất loại 2-4 (W): 300
 • Kích thước (DxRxC)(mm): 120x72x34
 • Mặt kính:   Cường lực chống xước
 • Màu sắc:    Đen/Trắng
 • Dải điện áp: 150-250 VAC
 • Số lần tắt bật:    100.000 lần
 • Công suất cao 3000W có thể sử dụng với các thiết bị điện công suất lớn như bình nóng lạnh.
 • Kết nối và điều khiển không dây BLE.
 • Điều khiển từ xa thông qua Internet.
 • Cá nhân hóa theo người dùng trên từng nút (gán cảnh theo phòng, thay đổi tên, màu, độ sáng LED trên từng nút).
 • Điều khiển theo kịch bản (tùy biến theo người sử dụng) và theo thời gian thực.
 • Phần mềm điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và IOS.
CÔNG TẮC CẢM ỨNG VUÔNG:
 
CTCU.WF V.01: 700.000
CTCU.WF V.02: 720.000
CTCU.WF V.03: 740.000
CTCU.WF V.04: 760.000
Mua hàng
 • Công suất loại 1 nút (W): 3000
 • Công suất loại 2-4 (W): 300
 • Kích thước (DxRxC)(mm): 86x86x34
 • Mặt kính:   Cường lực chống xước
 • Màu sắc:    Đen/Trắng
 • Dải điện áp: 150-250 VAC
 • Số lần tắt bật: 100.000 lần
 • Công suất cao 3000W có thể sử dụng với các thiết bị điện công suất lớn như bình nóng lạnh.
 • Kết nối và điều khiển không dây WIFI 2.4Ghz.
 • Điều khiển từ xa thông qua Internet.
 • Điều khiển theo kịch bản (tùy biến theo người sử dụng) và theo thời gian thực.
 • Phần mềm điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và IOS.
CÔNG TẮC CẢM ỨNG CỬA CUỐN:
 
CTCU.BLE CN.DOT (NO): 751.000
Mua hàng
 • Công suất loại 1 nút (W): 3000
 • Kích thước (DxRxC)(mm): 120x72x34
 • Mặt kính:   Cường lực chống xước
 • Màu sắc:    Đen/Trắng
 • Dải điện áp: 150-250 VAC
 • Số lần tắt bật:    100.000 lần
 
 
CTCU.BLE CN.DOT (NC): 780.000
Mua hàng
 • Công suất loại 1 nút (W): 3000
 • Kích thước (DxRxC)(mm): 120x72x34
 • Mặt kính:   Cường lực chống xước
 • Màu sắc:    Đen/Trắng
 • Dải điện áp: 150-250 VAC
 • Số lần tắt bật:    100.000 lần
 
CÔNG TẮC CẢM ỨNG RÈM:
 
CTCU.WF CN.REMT:  740.000
Mua hàng
 • Công suất loại 1 nút (W): 3000
 • Kích thước (DxRxC)(mm): 120x72x34
 • Mặt kính:   Cường lực chống xước
 • Màu sắc:    Đen/Trắng
 • Dải điện áp: 150-250 VAC
 • Số lần tắt bật:    100.000 lần
 • Kết nối và điều khiển không dây Wifi.
 • Điều khiển từ xa thông qua Internet.
 • Điều khiển theo kịch bản (tùy biến theo người sử dụng).
 • Phần mềm điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và iOS.
 
RD-CT03.BLE CN.REM: 740.000
Mua hàng
 • Công suất loại 1 nút (W): 3000
 • Kích thước (DxRxC)(mm): 120x72x34
 • Mặt kính:   Cường lực chống xước
 • Màu sắc:    Đen/Trắng
 • Dải điện áp: 150-250 VAC
 • Số lần tắt bật:    100.000 lần
 • Kết nối và điều khiển không dây BLE.
 • Điều khiển từ xa thông qua Internet.
 • Điều khiển thiết bị thông qua mạng Local không cần Internet.
 • Hẹn giờ và cài đặt điều khiển liên thông.
 • Điều khiển theo nhóm, theo kịch bản (tùy biến theo người sử dụng) và theo thời gian thực.
 • Cá nhân hóa theo người dùng trên từng nút (gán cảnh theo phòng, thay đổi tên, màu, độ sáng LED trên từng nút).
 • Phần mềm điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và IOS.
CÔNG TẮC CẢM ỨNG RÈM VUÔNG:
 
CTCU.WF V.REM:   740.000
Mua hàng
 • Công suất loại 1 nút (W): 3000
 • Kích thước (DxRxC)(mm):  86x86x34
 • Mặt kính:   Cường lực chống xước
 • Màu sắc:    Đen/Trắng
 • Dải điện áp: 150-250 VAC
 • Số lần tắt bật:    100.000 lần
 • Kết nối và điều khiển không dây WIFI 2.4Ghz.
 • Điều khiển từ xa thông qua Internet.
 • Điều khiển theo kịch bản (tùy biến theo người sử dụng) và theo thời gian thực.
 • Phần mềm điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và IOS.
 
CTCU.BLE V.REM: 740.000
Mua hàng
 • Công suất loại 1 nút (W): 3000
 • Kích thước (DxRxC)(mm):  86x86x34
 • Mặt kính:   Cường lực chống xước
 • Màu sắc:    Đen/Trắng
 • Dải điện áp: 150-250 VAC
 • Số lần tắt bật:    100.000 lần
 • Kết nối và điều khiển không dây BLE.
 • Điều khiển từ xa thông qua Internet.
 • Điều khiển thiết bị thông qua mạng Local không cần Internet.
 • Hẹn giờ và cài đặt điều khiển liên thông.
 • Điều khiển theo nhóm, theo kịch bản (tùy biến theo người sử dụng) và theo thời gian thực.
 • Cá nhân hóa theo người dùng trên từng nút (gán cảnh theo phòng, thay đổi tên, màu, độ sáng LED trên từng nút).
 • Phần mềm điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và IOS.
CÔNG TẮC CƠ ĐIỆN TỬ:
 
CTC.WF V1.01: 497.000
CTC.WF V1.02: 518.000
CTC.WF V1.03: 540.000
Mua hàng
 • Công suất (W): 300
 • Kích thước (DxRxC)(mm): 86x86x43
 • Vật liệu:     Nhựa PC chống cháy
 • Màu sắc:    Đen/Trắng
 • Dải điện áp: 150-250 VAC
 • Số lần tắt bật:    100.000 lần
 • Kết nối và điều khiển không dây BLE.
 • Điều khiển từ xa thông qua Internet.
 • Điều khiển thiết bị thông qua mạng Local không cần Internet.
 • Điều khiển theo kịch bản (tùy biến theo người sử dụng) và theo thời gian thực.
 • Phần mềm điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và IOS.
Copyright © 2023  CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT
Văn phòng giao dịch: 009 Khu phố Mỹ Hưng, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7, Tp HCM
Hotline: 18001081
Điện thoại: (028) 3788 5555   -  Email: info@vienthongact.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây