banerrd act 2

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ cộng thêm

Thứ hai - 03/07/2023 00:32
ĐIỀU KIỆN ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỘNG THÊM 
 Để sử dụng được dịch vụ cộng thêm, quý khách hàng cần có :
I/ Đăng Máy điện thoại ấn phím hệ tone.  Trên bàn phím ngoài các phím từ 0 đến 9, còn có hai phím chức năng là:
Phím sao *
Phím thăng #
 
II/ Đăng ký trước tại các điểm giao dịch của Công ty TNHH MTV TMDV Cuộc Sống Mới.
III/ Thao tác đúng như hướng dẫn:
1. MÃ SỐ RIÊNG NGĂN HƯỚNG CUỘC GỌI QUỐC TẾ, LIÊN TỈNH, DI ĐỘNG, 1080 & 1088
   Cho phép chủ máy khóa / mở việc thực hiện cuộc gọi đi các hướng khác nhau.
   Cách sử dụng:
Khóa: * 3 3 # Mã số #
Mở: # 3 3 * Mã số #
 
 
 
   -  Mã số: gồm 4 chữ số chữ số do tổng đài cấp.
 2. QUAY SỐ TẮT
   Dịch vụ này cho phép người gọi rút ngắn chiều dài số bị gọi. Thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ này chỉ cần ấn các số đại diện khi muốn gọi tới một thuê bao đã được gán số tắt.
   Cách sử dụng:
 
Lập trình :  *  5  1  *  Số tắt  *  B_number  #
 Hủy bỏ :  #  5  1  *  Số tắt  #   
   Thao tác sử dụng tại thuê bao : 
 
* * Số tắt
    Chú ý: B_number là số thuê bao bị gọi.
 
 3. THÔNG BÁO VẮNG NHÀ
    Người gọi  đến sẽ nghe câu thông báo chủ máy hiện đi vắng.
   Cách sử dụng:
Lập trình : * 2 4 * 2 3 #
Hủy bỏ : # 2 4 #

 
   
4. BÁO THỨC TỰ ĐỘNG
     Chuông điện thoại sẽ reo vào đúng giờ, phút mà khách hàng tự cài đặt trên máy.
     Phân loại:
a/ Loại 1: Báo thức không thường xuyên (chỉ có tác dụng một lần).
b/ Loại 2: Báo thức theo chu kỳ.
c/ Loại 3: Báo thức trong một khoảng thời gian ấn định trước.
     Cách sử dụng:
       a/ Loại 1:
Lập trình : * 5 5 * HHMM #
Hủy bỏ : # 5 5 #  
       b/ Loại 2:
Lập trình : * 5 7 * HHMM * PN #
Hủy bỏ : # 5 7 #  
       c/ Loại 3:
Lập trình : * 5 6 * HHMM * ND #
Hủy bỏ : # 5 6 #  
     Chú ý:
      -   Quý khách không cần đăng ký dịch vụ          
      -   Đăng ký trên máy điện thoại trước giờ hẹn ít nhất 15 phút.
          HHMM: giờ (từ 00 đến 23); phút (từ 00 đến 59)
          PN=(1,2,3,4,5,6,7,8,9): chu kỳ báo thức. Trong đó:
                     1 -> Báo thức vào mỗi Thứ Hai.
                     2 -> Báo thức vào mỗi Thứ Ba.
                     3 -> Báo thức vào mỗi Thứ Tư.
                     4 -> Báo thức vào mỗi Thứ Năm.
                     5 -> Báo thức vào mỗi Thứ Sáu.
                     6 -> Báo thức vào mỗi Thứ Bảy.
                     7 -> Báo thức vào mỗi Chủ Nhật.
                     8 -> Báo thức vào mỗi Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần.
                     9 -> Báo thức vào mỗi ngày trong tuần.
          ND = (1->99): Số ngày cần báo thức.
5.  CHUYỂN CUỘC GỌI
    Cuộc gọi đến sẽ chuyển sang một máy khác do chủ máy chỉ định trước.
    Phân loại:
        a/ Loại 1: Chuyển cuộc gọi tức thời.
        b/ Loại 2: Chuyển cuộc gọi khi thuê bao bị gọi đang bận máy.
        c/ Loại 3: Chuyển cuộc gọi sau 5 hồi chuông.
   Cách sử dụng:
       a/ Loại 1:
Lập trình : * 2 1 * Số thuê bao được chuyển đến #
Hủy bỏ : # 2 1 #  
       b/ Loại 2:
Lập trình : * 6 7 * Số thuêbao được chuyển đến #
Hủy bỏ : # 6 7 #  
       c/ Loại 3:
Lập trình : * 6 1 * Số thuêbao được chuyển đến #
Hủy bỏ : # 6 1 #  
 
 6.  NGĂN CHUYỂN CUỘC GỌI ĐẾN
      Dịch vụ này cho phép ngăn các cuộc gọi được chuyển đến từ một thuê bao khác.
      Cách sử dụng:
Lập trình : * 0 2 #
Hủy bỏ : # 0 2 #
 
7.  GỌI LẠI SỐ ĐÃ GỌI NHỠ
      Dịch vụ này cho phép thuê bao bị gọi thực hiện lại cuộc gọi nhỡ sau cùng.
      Cách sử dụng:
* 9 2 #
 
 8.  HOÀN THÀNH CUỘC GỌI
      Cho phép thuê bao chủ gọi (thuê bao sử dụng dịch vụ) thực hiện cuộc gọi lại trong trường hợp thuê bao bị gọi không trả lời cuộc gọi hoặc thuê bao bị gọi đang bận máy.
      Cách sử dụng:
FLASH 5 #
      Chú ý: Quý khách không cần đăng ký sử dụng dịch vụ 
9.  HOÀN THÔNG BÁO CÓ CUỘC GỌI ĐẾN TRONG KHI ĐÀM THOẠI
     Cho phép thuê bao sử dụng dịch vụ biết được có cuộc gọi đến bằng tiếng “tút, tút” và có thể tiếp nhận cuộc khác gọi đến trong khi đang đàm thoại.
     Cách sử dụng:
 
Lập trình : * 4 3 #
Hủy bỏ : # 4 3 #
          +   Thuê bao A (có đăng ký dịch vụ) đang nói chuyện với thuê bao B, thuê bao C gọi đến A, A nghe tín hiệu “tút,tút”.
          +   Nếu A muốn hủy đàm thoại với B để tiếp chuyện C, nhấp cần chỉnh lưu rồi bấm số 1.
          +   Nếu A muốn giữ đàm thoại với B (hoặc C) trong khi tiếp chuyện với C (hoặc B), nhấp cần chỉnh lưu, bấm số 2. 
 
10.  CHỐNG QUẤY RỐI BẰNG CÂU THÔNG BÁO
      Khi thuê bao gọi đến thuê bao sử dụng dịch vụ sẽ nghe được câu thông báo từ chối tiếp nhận cuộc gọi của thuê bao bị gọi.
      Cách sử dụng:
Lập trình : * 2 6 #
Hủy bỏ : # 2 6 #
 
  11. ĐÀM THOẠI TAY BA
      Dịch vụ này cho phép thiết lập đàm thoại giữa ba thuê bao khác nhau cùng một lúc.
      Cách sử dụng:
         -  Thuê bao A (có đăng ký dịch vụ) gọi thuê bao B, báo B chờ.
       -  Nhấp cần chỉnh lưu, quay số gọi thuê bao C. Thuê bao A có thể thực hiện các điều khiển:
+   Ấn FLASH 1: hủy cuộc gọi đang nói chuyện.
+   Ấn FLASH 2: nếu A muốn nói chuyện luân phiên với B và C.
+   Ấn FLASH 3: nếu muốn nói chuyện tay ba với B và C.
+   Ấn FLASH 4: thiết lập cuộc gọi không có sự tham gia của thuê bao chủ gọi (thuê bao A).
12.  PHÂN BIỆT NHÓM CUỘC GỌI QUA TIẾNG CHUÔNG
      Dịch vụ này cho phép phân biệt  các nhóm số gọi đến thông qua kiểu chuông.
      Cách sử dụng:
        -   Thuê bao bị gọi quy định trước số ấn thêm cho các nhóm số.
        -   Thuê bao chủ gọi thực hiện cuộc gọi đến thuê bao sử dụng dịch vụ này thì thực hiện thao tác quay số như sau: Số thuê bao bị  gọi + Số ấn thêm 
      Chú ý:  dịch vụ này cung cấp được 4 kiểu chuông khác nhau (bao gồm cả kiểu chuông bình thường).
 
13.  HOT LINE - WARM LINE
      Dịch vụ này cho phép thuê bao kết nối ngay lập tức (hot line) hoặc sau một khoảng thời gian ấn định không quay số (warm line) tới một thuê bao khác đã được chỉ định sẵn.
      Cách sử dụng:
        -  Hot line: thuê bao cung cấp số cần kết nối tới.
        -  Warm line: 
Lập trình : * 5 3 * Số thuê bao cần kết nối #
Hủy bỏ : # 5 3 #  
 
 14.  NHẬN DẠNG CUỘC GỌI QUẤY RỐI
      Thuê bao sử dụng dịch vụ có thể nhận diện được các thông tin về số thuê bao quấy rối mình.
       Cách sử dụng:
         Khi muốn nhận diện thông tin thuê bao quấy rối trong khi đang đàm thoại hoặc khi bên quấy rối đã gác máy, thuê bao sử dụng dịch vụ thực hiện thao tác ấn phím FLASH hoặc nhấp cần tổ hợp, khi đó tổng đài sẽ ghi nhận thông tin về thuê bao quấy rối. Thuê bao chỉ cần gọi về tổng đài để nhận được thông tin muốn biết. 
       Chú ý: Sau khi kích hoạt dịch vụ, khách hàng đợi tín hiệu “U” phát ra từ tổng đài để biết cách lập trình đã được chấp nhận.
 
 15.  CÁC DỊCH VỤ CÒN LẠI, KHÁCH HÀNG CHỈ CẦN ĐĂNG KÝ, TỔNG ĐÀI SẼ THỰC HIỆN.
      a/ Nhóm liên tụ: một nhóm náy được đấu liên tụ với nhau, được đại diện một máy chính. Khi  gọi đến số máy chính (nếu máy chính bận) thị cuộc gọi sẽ được chuyển đến bất kỳ số máy nào đang rãnh trong nhóm (có thể lựa chọn ưu tiên 1,2,3…).
     b/ Ngăn hướng gọi đi hoặc gọi vào: chỉ cho phép nhận cuộc gọi đến hoặc chỉ cho gọi đi.
    c/ Tín hiệu đảo cực: để tín cước ( dùng cho thiết bị tính cước, máy đếm xung cước của điện thoại công cộng, trung kế tổng đài nội bộ).
    d/ Hiển thị số máy chủ gọi: cho phép chủ máy điện thoại biết được số máy gọi đến qua hộp hiển thị số gọi đến được gắn vào đường dây điện thoại.
     e/ Thông báo đổi số máy mới khi khách hàng có nhu cầu.

MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI (028) 3788 5555 - 1800 1081
INTERNET FTTH
Thống kê
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay452
  • Tháng hiện tại10,117
  • Tổng lượt truy cập115,945
TRUYỀN HÌNH CÁP
INTERNET ADSL
THANH TOÁN CƯỚC

1. Thanh toán bằng tiền mặt.

2. Thanh toán bằng chuyển khoản.

3. Những hình thức thanh toán khác qua ngân hàng:

   - Thu tại quầy

   - Internet Banking

   - ATM

   - SMS Banking

   - Thanh toán tự động

   - POS

   - Mobile Banking

4. Thanh toán bằng VÍ ĐIỆN TỬ Payoo, Momo, ZaloPay


Copyright © 2023  CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT
Văn phòng giao dịch: 009 Khu phố Mỹ Hưng, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7, Tp HCM
Hotline: 18001081
Điện thoại: (028) 3788 5555   -  Email: info@vienthongact.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây